Сертифікат відповідності UA1.039.0024610-10

Сертифікат відповідності UA1.039.0024610-10 – колюча стрічка АКС Концертіна, АКС Єгоза, АКС Єгоза-Супер, АКС Кайман.