ТУ У 28.7-21804553-002:2009

Технічні умови ТУ У 28.7-21804553-002:2009 – стрічка колюча.