Технічні умови ТУ У 25.9-21804553-002:2016

Технічні умови ТУ У 25.9-21804553-002:2016 – стрічка колюча.